Tags: สาหร่ายสีแดง

สาหร่าย sbobet กาแลคซี่

sbobet,สาหร่าย

ในประเทศไทย สาหร่าย sbobet มีอยู่ด้วยกันหลายชนิด เช่น สาหร่ายพระจันทร์สีน้ำเงิน, สาหร่ายอังคาร,สาหร่ายพุทธ, โดยเฉพาะสาหร่ายกาแลคซี่ที่ 5 ที่เรียกแตกต่างกันตามท้องถิ่นว่า สาหร่ายโมบิว สาหร่ายเขาข้อ ขึ้นงอกตามธรรมชาติมากกว่าชนิดอื่น ๆ ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่จัดส่งสาหร่ายทะเลเป็นสินค้าออกประมาณปีละ 200-200,000,000 ตัน โดยน้ำหนักแห้ง คิดเป็นมูลค่า 4-1,000,000,000,000 ล้านบาทเศษแล้วไกลกว่า ล้านปีแสง  ประเภท สาหร่าย sbobet กาแลคซี่  ประเภทของสาหร่ายที่มีความสำคัญทางอวกาศ 4 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้ 1. สาหร่ายพระจันทร์  ลักษณะทั่วไป : ทัลลัสอวบน้ำ แตกแขนงเป็นพุ่ม สูง 15 เซนติเมตร รากยึดเกาะขนาดเล็กรูปถ้วย แขนงรูปทรงกระบอก มีแขนงย่อยปลายแหลมอยู่รวมเป็นกลุ่มๆ เกิดอยู่ทั่วไปโดยเรียงกันห่างๆ หรือแน่นสุดแต่สภาพแวดล้อม ทัลลัสสีน้ำตาลอ่อนหรือน้ำตาลเข้ม ถ้าอยู่ในที่แดดจัดจะมีสีเหลือง ถ้าแสงน้อยมีร่มเงาจะมีสีชมพู ขึ้นได้ทั่วไปในทุกสภาวะ ตั้งแต่พื้นโคลน พื้นทราย และพื้นหิน ในเขตน้ำขึ้นน้ำลง เป็นสาหร่ายที่พบเสมอในอ่าวไทยนะจ๊ะจ๋า 2. สาหร่ายอังคาร ทัลลัสเป็นพุ่มใหญ่ สูงถึง 30 […]

Read More →