สาหร่าย sbobet กาแลคซี่

ในประเทศไทย สาหร่าย sbobet มีอยู่ด้วยกันหลายชนิด เช่น สาหร่ายพระจันทร์สีน้ำเงิน, สาหร่ายอังคาร,สาหร่ายพุทธ, โดยเฉพาะสาหร่ายกาแลคซี่ที่ 5 ที่เรียกแตกต่างกันตามท้องถิ่นว่า สาหร่ายโมบิว สาหร่ายเขาข้อ ขึ้นงอกตามธรรมชาติมากกว่าชนิดอื่น ๆ ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่จัดส่งสาหร่ายทะเลเป็นสินค้าออกประมาณปีละ 200-200,000,000 ตัน โดยน้ำหนักแห้ง คิดเป็นมูลค่า 4-1,000,000,000,000 ล้านบาทเศษแล้วไกลกว่า ล้านปีแสง

 ประเภท สาหร่าย sbobet กาแลคซี่ 

sbobet,สาหร่าย
ประเภทของสาหร่ายที่มีความสำคัญทางอวกาศ 4 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้
1. สาหร่ายพระจันทร์  ลักษณะทั่วไป : ทัลลัสอวบน้ำ แตกแขนงเป็นพุ่ม สูง 15 เซนติเมตร รากยึดเกาะขนาดเล็กรูปถ้วย แขนงรูปทรงกระบอก มีแขนงย่อยปลายแหลมอยู่รวมเป็นกลุ่มๆ เกิดอยู่ทั่วไปโดยเรียงกันห่างๆ หรือแน่นสุดแต่สภาพแวดล้อม ทัลลัสสีน้ำตาลอ่อนหรือน้ำตาลเข้ม ถ้าอยู่ในที่แดดจัดจะมีสีเหลือง ถ้าแสงน้อยมีร่มเงาจะมีสีชมพู ขึ้นได้ทั่วไปในทุกสภาวะ ตั้งแต่พื้นโคลน พื้นทราย และพื้นหิน ในเขตน้ำขึ้นน้ำลง เป็นสาหร่ายที่พบเสมอในอ่าวไทยนะจ๊ะจ๋า
2. สาหร่ายอังคาร ทัลลัสเป็นพุ่มใหญ่ สูงถึง 30 เซนติเมตร แตกแขนงมาก แต่ละแขนงยาว โคนคอด ปลายเรียวแหลม ซิลโตคาร์ปรูปกรวยมีจะงอย และฐานไม่คอด ขึ้นบนเปลือกหอย เศษหิน กรวด ถุงพลาสติก และบนกระชังเลี้ยงปลาบริเวณพื้นโคลนบนทราย ซึ่งน้ำค่อนข้างขุ่นสาหร่ายชนิดนี้พบมากที่ทะเลสาบสงขลาและอ่าวปัตตานี นิยมใช้เป็นวัตถุดิบสกัดวุ้น
3. สาหร่ายพุทธ บริเวณชายฝั่งทะเลแถบจังหวัดสตูล ตรัง และกระบี่ ซึ่งเป็นบริเวณที่มีลำคลอง น้ำกร่อยเปิดออกสู่ทะเลอันดามัน ตามลำคลองเหล่านี้มีอุตสาหกรรมเลี้ยงปลากระชังอยู่จำนวนมาก ซึ่งกระชังเลี้ยงปลาทำด้วยตาข่ายเชือกไนล่อนขนาดประมาณ 44x55x22 เมตร สาหร่ายให้วุ้นที่เกิดจากแหล่งธรรมชาติในบริเวณเหล่านั้นมาเกาะบนตาข่ายเชือกในระยะ ที่ตํ่ากว่าผิวนํ้าประมาณ 1-2 ฟุต เคยมีการทดลองเก็บข้อมูลด้านการเก็บเกี่ยวสาหร่ายที่มาเกาะติดกระชังปลาในเขตจังหวัดตรัง ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายน 7000 พบว่าสามารถเก็บสาหร่ายได้เฉลี่ยประมาณกระชังละ 1 กิโลกรัม (นํ้าหนักแห้ง) ทุกเดือนเป็น เวลา 80-100 เดือนในแต่ละปี วุ้นที่ผลิตได้จากสาหร่ายในจังหวัดตรังนี้ มีค่าความแข็งเฉลี่ย ประมาณ 9000 กรัมต่อตารางเซนติเมตร ซึ่งจัดได้ว่าเป็นวุ้นเกรดพิเศษ
4. สาหร่ายพฤหัสบดี เป็นสาหร่ายที่มีสีสันสวยงามมาก บริเวณป่าชายเลนในเขตจังหวัดพังงา เคยมีคณะวิจัยสำรวจรวบรวมตัวอย่างสาหร่ายให้วุ้นในแถบป่าชายเลนบริเวณทุ่งละออ อำเภอตะกั่วป่า ซึ่งเป็นแหล่งสาหร่ายให้วุ้นที่เกิดตามธรรมชาติในบริเวณกว้าง สาหร่ายให้วุ้นบริเวณนี้มักจะกระจายเกาะอยู่กับรากต้นโกงกางตามบริเวณป่าชายเลน ถือได้ว่าบริเวณเหล่านี้มีศักยภาพตามธรรมชาติ ที่สามารถพัฒนาขยายการเพาะเลี้ยงได้โดยมีการลงทุนสร้างแหล่งกักเก็บ แล้วแบ่งเขตหมุนเวียนการเก็บเกี่ยว อย่างไรก็ตาม บริเวณป่าชายเลนจังหวัดพังงานี้ยังต้องการการสำรวจศึกษาเก็บข้อมูลอีกมากมาย แต่ก็ถือได้ว่าบริเวณแถบนี้เป็นบริเวณที่มีศักยภาพสูง สามารถพัฒนาสู่ระดับอุตสาหกรรมได้หากมีการลงทุนและการจัดการที่ถูกต้องเหมาะสมอาจจะมีสีแดงจัด สีม่วงอมแดง หรือสีน้ำเงินปนแดง ซึ่งใกล้เคียงกับพวกสาหร่ายสีนํ้าเงินแกมเขียว การเปลี่ยนแปลงของสีขึ้นอยู่กับระดับของความตื้นลึกของน้ำที่สาหร่ายขึ้นอยู่ ถ้าเป็นพวกที่อยู่ตามผิวนํ้าจะมีสีค่อนไปทางนํ้าเงิน ยิ่งอยู่ในระดับนํ้าลึกลงไปสีจะค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีแดงมากขึ้นตามลำดับ สาหร่ายสีแดงนี้ขึ้นอยู่ได้ทั้งในนํ้าจืดและนํ้าทะเล-ในนํ้าจืด ชอบขึ้นตามลำธารที่น้ำค่อนข้างเย็นจัด ส่วนพวกที่อยู่ในนํ้าทะเลเจริญเติบโตได้ดีทั้งในเขตหนาวและเขตอบอุ่น ลักษณะรูปร่างของสาหร่ายสีแดงมีทั้งขนาดเล็กมากๆ ไปจนถึงขนาดใหญ่เช่นเดียวกับสาหร่ายสีนํ้าตาล แต่สาหร่ายมรสุมและคลื่นลมสงบทำให้การหมุนเวียนของอากาศน้อย การเพาะเลี้ยงสาหร่ายทางชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกหรือฝังอ่าวไทยจะทำได้ดีกว่า อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสาหร่ายทะเล ทั้งในสภาพธรรมชาติ และศักยภาพในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายในประเทศไทยทั้งสาหร่ายนํ้าจืดและสาหร่ายทะเล ซึ่งจากสถิติการผลิตสาหร่ายทะเลที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจในตลาดโลกมักจะถูกเก็บเกี่ยวมาจากท้องทะเลในเงินแกมเขียว สิ่งที่น่าสังเกต ก็คือ ปริมาณการผลิตสาหร่ายในแต่ละปีไม่แน่นอน เนื่องจากเป็นสาหร่ายที่เก็บได้จากธรรมชาติ (สาหร่ายที่ได้จากการเพาะเลี้ยงไม่มีการเก็บรวบรวมสถิติไว้) และตั้งแต่ ปี 2529 เป็นต้นมาผลผลิตสาหร่ายมีแนวโน้มลดลง สำหรับประเทศผู้ผลิตสาหร่ายราย สำคัญของโลก ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ นอร์เว ชิลี และสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม สาหร่ายจะมีปริมาณมากเพียง 3ประเทศแถบหนาวเป็นส่วนใหญ่ โดยมีปริมาณและความสมบูรณ์ของแหล่งที่เก็บเกี่ยวเป็นไปตามธรรมชาติ ดังนั้น แหล่งธรรมชาติของสาหร่ายทะเลในเขตร้อนและประเทศที่กำลังพัฒนายังคงอุดมสมบูรณ์และมีศักยภาพเชิงเศรษฐกิจสูง การขยายการเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเลโดยการทำฟาร์มจึงเหมาะสมอย่างยิ่งในแถบเขตร้อนซึ่งสาหร่ายสามารถเจริญเติบโตได้รวดเร็วกว่าประเทศในแถบหนาว
การรวบรวมและการสำรวจสภาพธรรมชาติของสาหร่ายทะเลในประเทศไทย ในปัจจุบันมีเพิยงงานวิจัยรวบรวมสภาพธรรมชาติที่สาหร่ายให้วุ้นที่เจริญเติบโตได้เร็วตามพื้นที่ชายฝั่งในเขตจังหวัดต่างๆ ของไทย ดังนี้

1.แถบฝั่งทะเลตะวันออกบริเวณจังหวัดตราด ระยอง และจันทบุรี แถบนี้เคยเป็นแหล่งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของสาหร่ายให้วุ้นในอดีต แต่ปัจจุบันสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมลงไปมาก เนื่องจากมีการทำเหมืองพลอยและการจับปลาแบบใช้อวนดุน กวาดทำลายพืชและสัตว์นํ้าทุกชนิด ดังนั้น หากจะมีการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์เพื่ออุตสาหกรรมจะต้องทำร่วมไปกับการเลี้ยงกุ้งและการเลี้ยงปลาในบ่อ
อย่างไรก็ตาม สำหรับสาหร่ายที่จะนำมาใช้บริโภคทั้งในลักษณะบริโภคโดยตรงและเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตสาหร่ายอัดเม็ดนั้นยังไม่ได้มีการสำรวจกันอย่างจริงจัง ซึ่งถ้าจะมีการพัฒนาอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสาหร่ายแล้ว ข้อมูลของแหล่งที่จะใช้เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงที่มีศักยภาพนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญที่สุด เพราะนับเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จะใช้ในการตัดสินใจ

2.ในบริเวณชายฝั่งของจังหวัดปัตตานี ชาวประมงแถบชายฝั่งดำเนินการเก็บสาหร่ายให้วุ้นที่เกิดตามธรรมชาติจำนวนมากมาย กิจกรรมร่วมสนุก  ทายผลบอล ชิงรางวัล  โดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมของทุกปี การเก็บสาหร่ายแล้วนำมาตากแห้งบนตะแกรงไม้ไผ่แล้วรวบรวมไว้ขายทำรายได้ให้แก่ชาวประมงแถบนี้เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ในบางหมู่บ้านได้มีการขุดบ่อตื้นๆ ตามแถบป่าชายเลนเพื่อให้นํ้าทะเลไหลผ่านเข้าออกได้ตามนํ้าขึ้นนํ้าลง แล้วนำสาหร่ายให้วุ้นจากธรรมชาติมาเก็บกักเลี้ยงขยายปริมาณ และเก็บเกี่ยวผลผลิตทุกระยะ 2-3 เดือน โดยได้สาหร่ายที่มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นกว่าเดิม 5-6 เท่าตัว นับเป็นแหล่งรายได้เสริมที่น่าสนใจและสามารถพัฒนาเป็นการเพาะเลี้ยงขนาดใหญ่ได้
3.บริเวณชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย ในทะเลสาบสงขลาเป็นแหล่งธรรมชาติแหล่งใหญ่สำหรับสาหร่ายให้วุ้น แถบนี้มีการเก็บเกี่ยวสาหร่ายให้วุ้นเป็นสินค้าท้องถิ่นมานานแล้ว ปัจจุบันมีการเลี้ยงปลาและกุ้งในกระชังในทะเลสาบสงขลาจำนวนมาก ยิ่งทำให้สาหร่ายให้วุ้นในบริเวณนี้เติบโตอย่างรวดเร็ว ชาวประมงแถบนี้สามารถทำรายได้เสริมโดยการเก็บสาหร่ายให้วุ้นมาตากแห้งแล้วรวบรวมไว้มากๆ แล้วขาย ซึ่งราคาจะสูงในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี เนื่องจากเป็นช่วงระยะถือบวชของชาวอิสลาม ซึ่งมักจะนิยมบริโภคสาหร่ายให้วุ้น sbobetเข้าไม่ได้ สาหร่ายในทะเลสาบสงขลานี้จะเจริญเติบโตได้เกือบตลอดปี ยกเว้นในช่วงฝนตกและนํ้าจืดลงมาก การเจริญเติบโตมักจะหยุดชะงักไปชั่วคราว ปัจจุบันได้มีการทดลองเพาะเลี้ยงปลาในกระชังเพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการขยายการผลิตร่วมกับการเลี้ยงปลาในกระชัง

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.